Dự án Học viện Quân sự Ali Al-Sabah

Vị trí:Kuwait

Tên dự án:Dự án Học viện Quân sự Ali Al-Sabah

Hệ thống ván khuôn:Ván khuôn tường;Cốp pha cột;Cốp pha bàn;Hệ thống bảo vệ Ringlock;Cốp pha khung thép;


Thời gian đăng bài: Tháng Tư-15-2021