Shoring

  • Thép chống đỡ

    Thép chống đỡ

    Giá đỡ bằng thép là một thiết bị hỗ trợ được sử dụng rộng rãi để hỗ trợ kết cấu hướng thẳng đứng, thích ứng với sự hỗ trợ thẳng đứng của ván khuôn tấm có hình dạng bất kỳ.Nó đơn giản và linh hoạt, và việc cài đặt thuận tiện, tiết kiệm và thiết thực.Giá đỡ bằng thép có không gian nhỏ và dễ bảo quản và vận chuyển.

  • Giàn giáo Ringlock

    Giàn giáo Ringlock

    Giàn giáo Ringlock là một hệ thống giàn giáo mô-đun an toàn và tiện lợi hơn, nó có thể được chia thành hệ 48mm và hệ 60.Hệ thống Ringlock được cấu thành bởi tiêu chuẩn, sổ cái, dấu ngoặc nhọn, đế jack, đầu chữ u và các thành phần khác.Tiêu chuẩn được hàn bằng hoa thị với tám lỗ trong đó bốn lỗ nhỏ để nối sổ cái và bốn lỗ lớn khác để kết nối nẹp chéo.