Cầu Fanhegang

Địa điểm:Gangdong, Trung Quốc

Tên dự án:Cầu Fanhegang

Hệ thống ván khuôn:Hệ thống leo núi;Ván khuôn có thể điều chỉnh được


Thời gian đăng bài: tháng 4-16-2021