Đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung

https://www.lianggongformwork.com/project/jakarta-bandung-high-speed-railway/

Địa điểm:Indonesia

Tên dự án:Đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung

Hệ thống ván khuôn: xe đẩy lót đường hầm


Thời gian đăng bài: tháng 4-16-2021